College Documents

Courses !

कला संकाय

1) हिन्दी साहित्य
2) अंग्रेजी साहित्य
3) राजनीति शास्त्र
4) अर्थशास्त्र
5) संस्कृत
6) गृह विज्ञान
7) समाज शास्त्र

 

विज्ञानं  संकाय

(1)  भौतिक विज्ञान

(2)  रसायन विज्ञान

(3)  जीव विज्ञान

(4)  वनस्पति विज्ञान

(5)  गणित 

 

प्रस्तावित कोर्स

बी.एड